Catalunya, la tercera comunitat més competitiva de l'Estat

Exceltur i la consultora Deloitte han elaborat un estudi que mesura el nivell de competitivitat turística de les comunitats autònomes de l'Estat, a partir de l'aplicació de 66 indicadors que està previst que s'actualitzin cada any.

El País Basc, la Comunitat de Madrid, Catalunya i Andalusia, són les quatre comunitats que l'estudi assenyala com a més competitives.

Aquest estudi es pot consultar a www.exceltur.org