Conclusions de la Taula de Treball 1

Benvolguts/Benvolgudes,

En aquest apartat podeu descàrregar-vos el document de síntesi on es recullen les conclusions aportades a la primera taula de treball duta a terme el passat 14 de febrer.

Les conclusions de la reunió s'exposen en dos blocs diferenciats. Per una banda, les relacionades amb la visió de la situació turística actual i, per l'altra, les conclusions que s'orienten en clau de propostes.

Aquestes conclusions ens són útils per a seguir el debat iniciat i continuar realitzant aportacions.