El Consorci MCTUR aporta la seva expertesa en sistemes de recomanació intel·ligents al projecte europeu TECH-TOUR

El Consorci per a la Millora de la Competitivitat del Turisme i l’Oci a les comarques de Tarragona (CMCTUR) participa en el projecte europeu ‘TECH-TOUR Technology and tourism: augmented reality for the promotion of the Roman and Byzantine itineraries’ (TECH TOUR Tecnologia i turisme: realitat augmentada per a la promoció dels itineraris Romà i Bizantí) aportant la seva experiència en sistemes de recomanació intel·ligents, en col·laboració amb un dels partners tecnològics del projecte, la italiana Marco Polo System.

L’objectiu del TECH-TOUR és promoure dues rutes culturals transnacionals europees a través de les possibilitats de les tecnologies de la comunicació i de la informació. Es tracta de dos itineraris virtuals que enllacen indrets i equipaments amb temàtiques culturals i històriques comunes com són l’Itinerari Romà i l’Itinerari Bizantí, que transcorren per Itàlia, Eslovènia, Croàcia i Sèrbia.

A banda de crear una xarxa professional en el sector del turisme cultural entre aquests quatre països i d’impulsar el potencial turístic dels diversos punts de les rutes, el projecte se centra en l’aplicació de la tecnologia per modernitzar la seva oferta i millorar la seva competitivitat alhora que s’aconsegueix la transferència de les TIC entre països europeus.

És en aquest àmbit tecnològic que el Consorci aporta el seu coneixement tècnic i científic per a la creació d’una aplicació de recomanació intel·ligent per als visitants de les rutes esmentades que pugui ser utilitzada en telèfons d’última generació. Aquesta haurà de permetre als visitants crear plans de viatge interactius segons les característiques individuals de cadascú.

El projecte, que s’implementarà fins al proper mes de juliol, està liderat per Unioncamere del Veneto-Eurosportello Veneto i el consorci que el desenvolupa compta amb diversos partners d’Itàlia: el departament de turisme de la regió de Veneto, Marco Polo System, Fondazione Aquileia i l’AIC Forum; de Sèrbia: el Centre de Desenvolupament Urbà, Bookmarks etc/LiveViewStudio; d’Eslovènia: Civic Museum of Ljubljana i la Cambra de Comerç i Indústria de Ljubljana; i de Croàcia: el departament de Cultura de la ciutat de Rijeka, el Museu Arqueològic d’Istria i la ciutat de Rovinj.