S'inicia el procés de participació de l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic

L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya (OCCC) ha iniciat el procés de participació en l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC). La ciutat de Tarragona serà la seu d'una de les sessions programades el dia 16 d'octubre a les 6 de la tarda i a la Sala de Juntes del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili (Av. Catalunya, 35).

La Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible, amb la col·laboració del Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics de la URV, és l'organitzadora local d'aquesta sessió, en la que està previst que participin agents de tots els sectors econòmics, entre els quals el turístic. 

La cada cop major concentració de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera, procedents de les diferents activitats socioeconòmiques, té com a conseqüència l'alteració del balanç de radiació terrestre i un augment de les temperatures a escala planetària. Aquestes mateixes activitats socioeconòmiques s'estan veien afectats en major o menor mesura pels impactes associats al canvi climàtic.

Ara és el moment d'establir les polítiques i les línies d'actuació necessàries per tal d'adaptar-nos al canvi climàtic i mitigar-ne els efectes negatius. Tots els sectors d'activitat del Camp de Tarragona implicats en l'adaptació al canvi climàtic (turisme, agricultura, indústria, urbanisme, salut, gestió de l'aigua, energia, etc.) estan convidats a participar en aquesta jornada.

L'acte és obert però cal inscripció prèvia a través d'aquest formulari web