Del 4 al 12 de setembre s'obriran les inscripcions per al Màster en Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística de la URV

Del 4 al 12 de setembre s'obrirà el termini d'inscripció per al Màster en Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística que s'imparteix a la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili a Vila-seca i pretén formar en l’ús de tècniques, mètodes, instruments i pràctiques per al desenvolupament eficient de les activitats turístiques i la innovació turística.

Cal destacar que en aquesta edició existeix la possibilitat de sol·licitar els ajuts a l'estudi "Beques Excellence" per cursar-lo, alhora que aquest programa de formació compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo (bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat).

L’objectiu d’aquesta oferta formativa és multidisciplinar i dóna resposta a la necessitat actual de formar professionals i investigadors en un àmbit del turisme en el qual es vulguin especialitzar per poder desenvolupar de forma efi cient l’activitat turística i d’oci. Els estudiants poden accedir als estudis de màster havent cursat prèviament estudis universitaris de grau o equivalents en el camp de les ciències socials i jurídiques, així com en altres àmbits de coneixements com les enginyeries d’informàtica de gestió i de sistemes. Més concretament el programa va orientat al graduat en Turisme, Marketing i Investigació de Mercats, Administració i Direcció d’Empreses, Economia i Geografi a, amb la fi nalitat d’aprofundir i especialitzar-se en la matèria d’anàlisi i innovació turística.

Així, el contingut d’aquest màster es planteja com una especialització en el coneixement i aplicació de les tècniques d’anàlisi de la informació que genera el mercat turístic amb l’objectiu de desenvolupar productes i serveis innovadors per a noves estructures i necessitats del sector, així com aplicar les noves tecnologies en els processos de gestió i planifi cació turística tant en l’àmbit públic com en el privat.

Per a més informació sobre el Màster

Contacte acadèmic (coordinadora): Dra. Noemí Rabassa Figueras
Dpt. Gestió d'Empreses (Facultat de Turisme i Geografia) - 977 395 294
noemi.rabassa@urv.cat

Contacte administratiu (secretaria): Maria Pilar Salvany
mariapilar.salvany@urv.cat