Els projectes de recerca Tracking i SigTur al llibre 'Discovery of Geospatial Resources'

El llibre 'Discovery of Geospatial Resources: Methodologies, Technologies and Emergent Applications', de l'editorial IGI Global, que té com a objectiu destacar els projectes més rellevants així com els últims resultats de la recerca en metodologies i tecnologies geoespaials, inclou dos capítols basats en els projectes del PCT de Turisme i Oci: Tracking i SigTur/E-destinació. 

  • El capítol "Analysis of Tourist Behaviour Based on Tracking Data Collected by GPS" (Oriol Bernadó and Albert Bigorra (PCT), i Yolanda Pérez, Antonio P. Russo i Salvador Anton Clave (UniversitatRovira i Virgili)), presenta el disseny i la validació d'aquesta metodologia d'anàlisi del comportament dels turistes, així com els primers resultats de la prova aplicada al centre històric de Tarragona, ciutat Patrimoni de la Humanitat, una àrea semi-tancada de la que es desconeixien els patrons de mobilitat dels turistes.
  • I el capítol "Semantic  Enrichment for Geospatial Information in a Tourism Recommender System" (Joan de la Flor i Joan Borràs (PCT de Turisme i Oci) i David Isern, Aida Valls, Antonio Moreno, Antonio Russo, Yolanda Pérez i Salvador Anton-Clavé (Universitat Rovira i Virgili)), presenta SigTur/E-Destinació, un sistema de recomanació turístic basat en un SIG enriquit semànticament que proveeix als organismes turístics regionals i a la indústria turística d'una nova eina per a la gestió sostenible de les destinacions. El sistema utilitza eines d'Intel·ligència Artificial.

D'altra banda, està disponible online l'article científic 'Sig-Tur/E-destination: Ontology-based personalized recommendation of Tourism and Leisure Activities', publicat a la revista Engineering Applications of Artificial Intelligence, que presenta els resultats del projecte de recomanador online de recursos i serveis turístics de Costa Daurada i Terres de l'Ebre, SigTur/E-destinació, al Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci. Els seus autors són Joan Borràs, del PCT, juntament amb Antonio Moreno, Aida Valls, David Isern i Lucas Marin del grup de recerca ITAKA de la Universitat Rovira i Virgili.

L'article presenta una avaluació numèrica de la correlació entre les recomanacions i les motivacions dels turistes, i una avaluació qualitativa realitzada pels usuaris finals.