Publicat un nou llibre de referència per al sector turístic 'The Routledge Handbook of Tourism Geographies'

L’editorial Routledge, amb seu a Anglaterra i als Estats Units, ha publicat un nou llibre de referència per als professionals del turisme ‘The Routledge Handbook of Tourism Geographies’, editat per Julie Wilson, investigadora del Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics de la Univer¬sitat Rovira i Virgili.

Hi participen una trentena dels principals investigadors del camp de la geografia del turisme provinents de diversos països, entre els quals el director general del PCT de Turisme i Oci, Salvador Anton, que en el capítol 28 parla sobre el turisme de masses i el seu paper en la configuració de l’espai.

L’obra examina els desenvolupaments recents en la matèria i avalua diferents perspectives, aproximacions, tècniques i contextos.