Enotur, una nova eina d'informació enoturística

La nova publicació 'Tendències Enotur' editada en el marc del Pla de Reforçament de la Competitivitat de l’Enoturisme a les comarques de Tarragona (CENOTUR), amb el cofinançament del Feder Eix 1, té la voluntat d’esdevenir un instrument de comunicació de referència en l’àmbit de l’enoturisme, oferint informació de caràcter estratègic als agents del territori per recolzar la seva presa de decisions i difondre els actius enoturístics. Per aquest motiu es publicarà en català, castellà i anglès.

Quadrimestralment, aquesta newsletter tractarà la informació sobre les principals destinacions enoturístiques del món, explicarà exemples de bones pràctiques del sector, detallarà informació sobre les destinacions incloses en les 6 DO presents a la demarcació de Tarragona i perfilarà quines són les característiques i tendències del mercat a partir de l’anàlisi de fonts estadístiques diverses. Per acabar tractarà de resumir tot el referent a la gestió i la política turística que pugui afectar al sector i recomanarà la lectura d’informes i estudis que puguin ésser considerats rellevants.

Per a la seva elaboració es consulten diverses fonts: entitats enoturístiques locals, regionals, estatals i mundials, tant de caire empresarial com institucional o mixt, blogs d’experts en enoturisme, jornades i conferències del sector, agències de viatges i mitjans de comunicació especialitzats i observatoris i empreses d’estudis de mercat, entre d’altres agents.