Sinergies entre modalitats turístiques oposades

Hibridatur és un informe extens que planteja nous productes turístics innovadors a partir de l’enfrontament de modalitats turístiques oposades. El turisme familiar versus el turisme free child (sense nens), o el producte Trebacances (un mix entre les vacances i el treball), en són alguns exemples.

Els autors de l'estudi indiquen que el futur del turisme és híbrid i que la capacitat de poder cercar on sigui les peces diferents és una competència que generarà valor afegit al turisme. Així doncs l'estudi té la intenció de generar unes bases per tal que el sector s'obri a la possibilitat de realitzar innovació.

Aquest estudi, elaborat per l'Instituto Andaluz de la Tecnología, amb el suport de la Junta d'Andalusia es pot consultar a través del web a Slideshare.