Anàlisi de la influència de la tecnologia en el mercat turístic (Indicador de Economia)