Pla de Reforçament de la Competitivitat de l'Enoturisme: El sector turístic i vitícola col·laboren amb el PCT de Turisme i Oci