Caracterització demanda turística. Catalunya, estiu 2011 (Observatori de Turisme de Catalunya - Gencat.cat)