Els sectors turístic i vitícola, plegats (Vadevi.cat)