Una aproximació des de la Geografia a les activitats turístiques i d'oci

Salvador Anton Clavé, director general del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci, ha publicat conjuntament amb Francisco López Palomeque, de la Universitat de Barcelona, i Manuel J. Marchena Gómez, de la Universidad de Sevilla, i sota la coordinació de J. Fernando Vera Rebollo, de la Universidad de Alicante, el llibre 'Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos' editat per Tirant lo Blanch.

El llibre consisteix en una aproximació, des de la Geografia i els components territorials del turisme, a les activitats turístiques i d'oci. En les seves 473 pàgines reflexiona sobre l'anàlisi territorial del turisme, sense perdre la vocació geogràfica, innovant en l'estat de la questió de la vessant territorial del coneixement turístic.

La seva estructura està organitzada en quatre parts. La primera fa un recorregut pels elements històrics, estructurals, científics i teòrics fonamentals en una aproximació territorial al fenòmen turístic. La segona és una aposta pel reconeixement de la dinàmica turística a l'espai geogràfic, que se centra en els factors de localització territorial que es produeixen en la implantació turística, alhora que ofereix una tipologia sobre la diversitat dels espais turístics en relació als entorns geogràfics. La tercera part se centra en la comprensió dels processos d'articulació del turisme en el territori i, finalment, la quarta té un caràcter instrumental i aplicat, i analitza els nous enfocaments sobre governança i sobre noves fórmules i entitats de gestió dels espais turístics.