S'inicia el Pla de Reforçament de la Competitivitat de l'Enoturisme

Al Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci s’ha iniciat el desenvolupament del Pla de Reforçament de la Competitivitat de l’Enoturisme a les comarques de Tarragona (CENOTUR), gestionat pel Consorci per a la Millora de la Competitivitat del Turisme i l'Oci amb el cofinançament de la segona convocatòria de l’Eix 1 del FEDER (Fons Europeu per al Desenvolupament Regional).

El pla, que constata la importància del sector enoturístic per al progrés social i econòmic de les comarques d’interior i rurals de Tarragona i la necessitat de millorar la seva competitivitat amb l’aplicació de coneixement i d’innovació tecnològica, s’estructura en dos programes. El primer basat en els sistemes de gestió de destinacions i el segon, en els sistemes de gestió de producte. Aquests es concreten en els àmbits de la intel·ligència de mercats, dels sistemes d’informació i del desenvolupament tecnològic.

Durant aquest 2011 i fins a principis de 2012, s’implementaran diverses accions dirigides a millorar la informació, el coneixement i la gestió d’un sector amb tant de potencial a les nostres comarques com és l’enoturístic. Per exemple, s’elaborarà una publicació periòdica que plasmarà les tendències en el turisme del vi i es crearà un sistema d’indicadors que permetrà comparar la destinació amb les competidores.

D’altra banda, s’implementarà un sistema de dades i d’informació actualitzada, completa i útil per als operadors i als agents del sector; i un recomanador d’activitats relacionades amb el vi i el turisme a les comarques de Tarragona, que es podrà consultar des de dispositius mòbils.