Estacions nàutiques exporta el seu know-how al Banco Iberoamericano de Desarrollo

El Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID) ha confiat en Estacions Nàutiques per a la planificació estratègica del turisme nàutic a Uruguay. El gerent de l'Associació Espanyola d'Estacions Nàutiques i de la Federació Europea d'Associacions Nacionals d'Estacions Nàutiques, Rafael Moreno, serà l'encarregat de desenvolupar el projecte de turisme nàutic del Corredor Turístic del riu Uruguay, comprès entre els departaments de Soriano i Artigas. La proposta contempla la dotació d'infraestructures nàutiques i equipaments i està emmarcada en el Programa de Recolzament al Sector Turístic promogut pel BID y el Ministerio de Turismo y Deportes de Uruguay (MINTURD).

Estacions Nàutiques dissenyarà una estratègia i un model de gestió integral per a la Regió Termal i les destinacions associades, que incorpori la planificació d'inversions turístiques a la zona del riu Uruguay. El projecte nàutic tindrà com a objectius principals la creació de nous productes i el desenvolupament de l'oferta vinculada al turisme nàutic i contemplarà accions com la configuració d'una xarxa d'estacions fluvials, centres interpretatius i museus. Entre les estratègies, es preveu també l'establiment de circuits complementaris que fomentin la col·laboració entre la inversió privada i pública, així com accions de consolidació de les xarxes empresarials al llarg del Corredor.

El Ministerio de Turismo y Deportes de Uruguay (MINTURD) està immercs en la implementació del Pla Nacional de Turisme Sostenible 2009-2010. El Programa de Millora de la Competitivitat de Destinacions Turístiques aprofundeix en la promoció de destinacions alternatives a les que ja estan consolidades, centrant-se bàsicament en la generació de nova oferta a l'àrea de Colonia, Rocha i Región Termal. El programa inclou inversions de 6,25 milions de dòlars, dels quals el Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID) financia 5 milions a través del seu Programa de Recolzament al Sector Turístic.

L'Associació Espanyola d'Estacions Nàutiques, que és una (Agrupació Empresarial Innovadora), té la seva seu al Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci a Vila-seca (Tarragona).