Segueix al PCT de Turisme i Oci a LinkedIn i Twitter

Aquest mes d'abril el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci està present en les xarxes socials professionals LinkedIn i Twitter (@PCT_Turismo). Aquests canals se sumen a les altres formes de comunicació ja en marxa al PCT com aquest web, els butlletins o les relacions amb els mitjans de comunicació. Amb la seva activitat en aquestes xarxes es vol afavorir el contacte i la relació amb els agents del sector turístic i de l'oci, així com de l'àmbit de la recerca, alhora que s’incrementen els canals de difusió del coneixement que es genera.

D’altra banda, s’han creat canals a les plataformes Slideshare i Flickr des dels que es podrà accedir online als documents i a les fotografies del PCT de Turisme i Oci.