El Instituto de Estudios Turísticos (IET) publica el Balanç del turisme de l'any 2010

El Balanç del turisme. Any 2010, editat pel Instituto de Estudios Turísticos (IET) aquest mes d'abril, ofereix els resultats de l'activitat turística a Espanya l'any passat en el marc d'un context econòmic mundial en shock des de la crisi financerea de 2008. Segons l'informe, el 2010 a Espanya la conjuntura ha mostrat un cert deteriorament respecte a la de l'any anterior, que ja va ser adversa.  En conjunt, continuen la variació negativa del PIB i un increment de la taxa d'atur, mentre que la inflació, que ha estat continguda bona part de l'any, ha experimentat un comportament a l'alça després de l'estiu, que ha portat l'IPC a nivell del 3% en tancar l'any.

L'IET vol continuar, en aquest balanç de 2010, amb la línia començada l'any anterior de publicar un avançament de l'indicador de competitivitat via preus que elabora des de fa uns anys, i del que l'última dada disponible correspon a 2009. L'Índex de Tendència de Competitivitat Turística (ITCT) s'elabora a partir de l'evolució dels preus de l'oferta a l'Estat en relació a altres països i de la variació relativa a les taxes de canvi nominals que trobarà el turista quan arribi a Espanya. D'aquesta forma, una disminució en el valor assolit per l'índex implica una millora de la competitivitat per a Espanya i un augment, una pèrdua competitiva.

Aquest índex, així co mles dades compeletes referents a l'anualitat 2010, es poden consultar a la versió electrònica del Balanç de l'IET