Tercera edició de l'Informe ePime. Anàlisi de la implantació de les TIC a la pime espanyola

La tercera edició de l'Informe ePime. Anàlisi de la implantació de les TIC a la pime espanyola, elaborat per Fundetec en col·laboració amb la Direcció General de Política de la PIME (DGPIME), estudia l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per part de les petites i mitjanes empreses estatals en el sector hoteler, el sector turisme rural, el sector logístic, el sector transport, el sector tèxtil i confecció, el sector comerç minorista, el sector artesania, el sector infraestructures telecomunicacions i el sector agroalimentari.

L'informe posa de manifest que el 93,8% de les empreses del sector hoteler disposen d'una pàgina web corporativa que, a diferència d'altres sectors, és una important via de marketing i comercialització de la seva oferta. L'alta penetració de la pàgina web corporativa en aquest sector està seguida pel turisme rural i la logística. A més el sector hoteler (amb un 57% de les empreses) seguit del turisme rural (amb un 47% de les empreses) han sigut els més actius en utilitzar les xarxes socials com eines de recolzament als seus negocis.

Després de l'anàlisi del sector hoteler, l'informe conclou que està demostrant com les noves tecnologies poden contribuir al desenvolupament econòmic i a l'increment de la productivitat de les empreses; i recomana crear solucions tecnològiques obertes i interoperables, que es consideri el sector turístic com un sector innovador i que es realitzin projectes pilot per al sector abans de la comercialització de les eines de forma que es puguin conèixer les seves funcionalitats.

L'informe plasma la conveniència de l'adaptació de les solucions TIC a les necessitats reals del sector, incorporant als usuaris finals o empreses a les fases inicials de definició dels productes o serveis, pel que destaca el treball realitzat en aquest sentit per la Plataforma Tecnològica del Turisme Thinktur i recomanda la potenciació de fòrums similars. 

L'Informe ePyie 2010. Anàlisi de la implantació de les TIC en la pime espanyola es basa en la informació recopilada a partir de 3.100 enquestes realitzades a pimes de tota Espanya, agafant una mostra proporcional a l'univers d'empreses existents dins de cada sector.