El sector compta per primer cop amb una Agenda Estratègica de Recerca

En el marc de l’Assamblea General de la Plataforma Tecnològica del Sector Turístic ThinkTur –impulsada per la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur), el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), Polibienestar i l’Associació Espanyola d’Experts Científics en Turisme-, es va celebrar a Madrid la jornada ‘Reinventant el tuirsme’, en la que es destacà la importància i l’oportunitat en la conjuntura actual de comptar per primera vegada amb una Agenda Estratègica de Recerca pròpia del sector turístic. A més, en la jornada es va fer èmfasi en el potencial de l’activitat turística com a motor d’activitat científica i de recerca en àmbits com les TIC, la sostenibilitat, o l’energia i l’accessibilitat, entre d’altres.

 L’Agenda Estratègica de Recerca és possible gràcies al treball dels coordinadors dels Grups Estratègics de ThinkTur i hi són reflectits tots els agents del sector per tal de definir i impulsar la recerca científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació del sector turístic a les grans agendes científiques a nivell estatal i internacional. El PCT de Turisme i Oci és coordinador del Grup 1: Destinacions i Recursos Turístics, mitjançant el programa Think Tank.

En la jornada ‘Reinventant el turisme’, una de les principals recomanacions va ser impulsar l’Agenda Estratègica de Recerca pròpia del sector turístic i participar en la seva revisió al llarg de 2011. D’aquesta manera es pretén millorar la capacitat i la cultura científica, tecnològica i d’innovació del sector i de les seves Pimes, alhora que s’orienta l’R+D+I per a què doni resposta a les demandes del sector turístic.

Altres objectius són posicionar Espanya i les seves destinacions, empreses i universitats com una referència internacional del coneixement turístic a través de la internacionalització de la recerca en aquest àmbit; així com promoure models de gestió adequats a les diferents característiques i mida dels agents del sistema turístic espanyol. Aquests nous models haurien d'aconseguir que la innovació i la sostenibilitat s'incorporin als models de negoci com a elements estructurals.