'Conèixer els usos que els visitants fan del territori permet millorar la gestió i la mobilitat de l’espai turístic' (CEICS)