Teresa Jordà: "Hem de situar l'avellana com a referent de qualitat i identitat territorial"

Presentació Pla de Valorització de l'Avellana, consellera d'Agricultura Generalitat de Catalunya, Teresa JordàEl Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha promogut la redacció del Pla estratègic per a la valorització de l’avellana per millorar-ne el coneixement i el del sector mateix. L’objectiu final és incrementar la presència del producte en el territori de producció, implantar nous canals de valorització i, en darrer terme, contribuir al manteniment del conreu, el paisatge i l’estructura social vinculada al sector.

La consellera Teresa Jordà ha presentat aquest dilluns a Reus aquest treball i ha situat l’avellana “com a referent d’identitat territorial, capaç de mantenir un entorn productiu de qualitat, un paisatge característic i una estructura social i econòmica viva”. Jordà també ha insistit en el fet que el Pla “ha de contribuir a millorar la salut i el benestar de les persones a través de la valorització del producte, de la feina del productor i de la complicitat amb el consumidor”.

Aquest Pla és una de les mesures sorgides del Grup de Treball de l’Avellana que va ser creat pel sector i el Departament l’any 2016 per millorar la producció del cultiu i fomentar l’organització del sector i la transparència dels mercats. Tot encaminat a aconseguir una millor comercialització de l’avellana definint les línies de treball que han de garantir el futur d’aquest sector.

Segons Teresa Jordà, també en el sector de l’avellana cal un lideratge global que posi l’accent en la qualitat i la singularitat del producte. “Si es posa l’accent a fomentar el consum final amb un producte de qualitat vinculat al territori, el futur està assegurat”, ha conclòs.

El Pla ha estat redactat per l’equip tècnic del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de la Universitat Rovira i Virgili. Parteix d’una anàlisi i diagnòstic de la situació actual per definir un marc estratègic i desenvolupar un Pla d’acció.

Una anàlisi interna i externa per conèixer en profunditat el sector

L’anàlisi interna del sector de l’avellana descriu les superfícies de conreu, reflecteix l’evolució dels preus en els últims anys i contrasta la demanda amb la producció. També fa un detall de la indústria agroalimentària que processa avellana del territori on està implantat el conreu. Aquesta anàlisi posa de manifest, entre altres coses, la progressiva pèrdua de superfície de conreu, la competència pel preu, l’increment de l’oferta a escala mundial o la necessitat de la seva valorització a l’empara de la DOP Avellana de Reus.

L’anàlisi externa descriu la despesa a les llars, avalua el consum d’avellana i mostra les tendències actuals en alimentació. Reflecteix, també, la tasca realitzada per altres sectors agrícoles per valoritzar els seus productes vinculant-los amb el territori on es produeix. L’anàlisi externa palesa un lleuger augment de la despesa en alimentació a les llars i un estancament del consum d’avellana, tot i que el consum de fruita seca i la despesa associada augmenten. Encara que, en general, hi ha un increment de la demanda de productes locals, hi ha un desconeixement de l’avellana, dels seus atributs i característiques i dels beneficis que aporta a la salut.

Nota de premsa completa del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya