Tarragona Regió del Coneixement promou diversos projectes innovadors a través del PCT de Turisme i Oci

Durant el mes d'abril de 2010, coincidint amb la fi del termini de diversos ajuts d'alt impacte a nivell europeu com son l'INTERREG IV(B)-SUDOE (Programa de Cooperació Territorial de l'Espai Sud-oest Europeu) i el FEDER Eix 1 (enfocat al desenvolupament de l'economia del coneixement, la innovació i el desenvolupament empresarial), l'Oficina Tarragona Regió del Coneixement ha promogut diversos ajuts vehiculats a través dels Parcs Científics i Tecnològics del món del Turisme i Oci i del Vi. El valor global d'aquests projectes és de més de cinc milions d'euros, dels quals se n'han sol·licitat aproximadament 3,8 milions d'euros en concepte de subvenció per als propers 3 anys.

Els dos projectes estratègics presentats pel Consorci per a la millora de la competitivitat del Turisme i Oci a les comarques de Tarragona són els següents:

  • Projecte VITHERO: L'objectiu final és reforçar la viabilitat econòmica dels territoris de "Viticultura heroica" (on l'explotació vitivinícola ve condicionada per les característiques del relleu, amb vinyes situades en pendents, sovint pronunciades) mitjançant la creació d'una xarxa de recerca i transferència. Aquesta xarxa hauria de permetre desenvolupar instruments tècnics per sistematitzar i potenciar la innovació vitivinícola i turística, com a eix per a la millora de la competitivitat i l'augment de riquesa de tres regions singulars: Priorat (Catalunya), Ribeira Sacra (Galícia) i Banyuls sur Mer (França). Es tracta d'un projecte d'1,5 milions d'euros a tres anys per al que s'ha sol·licitat 1,1 milions d'euros de subvenció en la convocatòria INTERREG IV(B).
  • Projecte CENOTUR (acrònim de Pla de reforçament de la competitivitat de l'Enoturisme a les comarques de Tarragona): Pretén aconseguir la sostenibilitat i la millora de resultats del sector enoturístic a les comarques rurals de vitivinicultura de Tarragona partint d'una doble constatació: (1) que el sector enoturístic és una peça clau pel progrés social i econòmic de les comarques d'interior i rurals de Tarragona i (2) que cal millorar la competitivitat actual del sector enoturístic a través de l'aplicació del coneixement i la innovació tecnològica. Consisteix en un projecte de 0,7 milions d'euros a tres anys per al que s'han sol·licitat 0,5 milions d'euros de subvenció en la convocatòria FEDER Eix 1.