'Passió Europea' per promocionar l'oferta d'Espanya, França i Itàlia

El dia Mundial del Turisme (el 27 de setembre) es va aprofitar per signar un conveni de col·laboració entre les principals destinacions europees amb l’objectiu de captar el mercat BRIC (Brasil, Rússia, Índia, Xina). Així, França, Espanya i Itàlia, situades en les primeres posicions en volum de turistes internacionals, segons l’Organització Mundial del Turisme, han creat un producte que, sota el nom European Pasion vol promocionar l’oferta gastronòmica, cultural i de compres d’aquests tres països, al mercat brasiler, xinès i indi, tres dels quatre integrants del segment BRIC.

Aquest nou producte articulat a través d’un operador únic, disposa d’un pla d’actuacions que es desenvoluparà el darrer trimestre d'enguany, incloent l’edició de fulletons informatius, la presentació del producte als mitjans de comunicació i a les agències de viatges, així com la realització de viatges de premsa i de familiarització destinats als agents implicats.

En el marc de la nova política turística de la Unió Europea de considerar el continent europeu com a una destinació en conjunt, aquests tres països promocionen la seva oferta turística de forma unitària, atesa la dificultat d'identificar-los individualment per part dels mercats llunyans.