Col·laboració de l'entitat Ciutats AVE amb RENFE

Ciutats AVE, entitat que integra a les 20 ciutats que comparteixen el traçat de l’AVE, ha proposat a l’operadora RENFE la creació d’una tarifa plana, que permeti al viatger, principalment al turisme estranger i en segon lloc al ciutadà espanyol, poder visitar les ciutats que estan intercomunicades pel Tren d’Alta Velocitat mitjançant un preu conjunt, tal i com ja s’està fent a escala europea amb el projecte Interrail. Amb aquesta actuació es pretén potenciar el turisme urbà entre aquesta vintena de ciutats, a la vegada que es fomenta la redistribució de l’activitat turística en el conjunt del territori.

La iniciativa arriba en un moment en què es replanteja la rendibilitat del transport aeri en mitjana distància. De fet l’AVE Madrid-Barcelona ha fet disminuir la quota de mercat del transport aeri durant els dos primers anys de funcionament de la ruta que uneix les dues principals ciutats de l'Estat. En concret, Iberia, va passar de controlar més del 50% dels passatgers de la ruta a controlar només el 24% a finals de 2009, segons una informació del diari Expansión. Sembla ser, però, que desprès de dos anys en què l’AVE ha tingut una quota mitjana de mercat del 48,2%, la companyia Iberia ha recuperat quota de mercat fins arribar al 24,8%, el millor resultat des de la introducció del tren d’Alta Velocitat.

Caldrà esperar la materialització del projecte, que compta amb el recolzament de Turespaña, qui s’ha compromès a fer-ne la difusió internacional, quan se'n determini el preu. Des de la xarxa de ciutats AVE s’ha remarcat la necessitat que RENFE estableixi un preu competitiu que permeti potenciar tant el turisme internacional com el domèstic.