Una nova APP per a turistes promou més de 700 punts de Tarragona (Diari de Tarragona)