El CEICS aconsegueix el segell d'excel·lència

El Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS) ha estat seleccionat pel Ministeri d’Educació en la convocatòria 2010 de Campus d’Excel·lència Internacional. La proposta que han presentat la Universitat Rovira i Virgili (URV) i un centenar d’institucions públiques i privades ha rebut la qualificació de “Campus d’Excel·lència Internacional” en la categoria d’àmbit regional.

El rector de la URV, Francesc Xavier Grau, assegura que aquest "és el projecte de tot un territori i el d'una universitat regional amb projecció internacional". Grau i el seu equip es feliciten per aquest reconeixement i consideren que ara s'obren les portes a consolidar una estratègia que va començar fa anys. El rector ha volgut agrair la implicació de tots els agents agregats.

L’acompanyen en aquesta categoria els projectes: Campus BioTic Granada (coordinat per la Universidad de Granada), Campus do Mar (coordinat per la Universidad de Vigo), CEI Canarias (de les universitats de Las Palmas de Gran Canaria i La Laguna), CEI Mare Nostrum (de les universitats de Múrcia i Cartagena) i Studii Salamantinii (Universidad de Salamanca).

Els projectes seleccionats en la categoria d’Excel·ència Internacional han estat: Andalucía TECH (universitats de Sevilla i Màlaga), Euskampus (coordinat per la universitat del País Basc), VLC/Campus (universitats de València i Politècnica de València), Campus UPF-Icària Internacional, i Campus Iberus (coordinat per la Universidad de Zaragoza). Tornen a rebre qualificació d'Excel•lència Internacional les tres noves propostes presentades per la UPC, la Universidad Politécnica de Madrid i la UB, que l’any passat ja van rebre aquesta distinció. En total, la convocatòria CEICS 2010 ha distingit 14 projectes que es repartiran 75 milions d’euros.

En l’edició del 2009, el projecte CEICS va rebre la qualificació de Projecte Prometedor. La proposta que s’ha presentat enguany ja ha estat millorada i reforçada amb nous eixos d’actuació. D’una banda, s’ha reforçat l’agregació estratègica de la universitat, instituts d’investigació, centres de recerca, parcs tecnològics, sector assistencial, empreses i administracions que formen part del Pol de Coneixement Catalunya Sud, l’associació promotora del Campus. Una associació que compta amb la implicació de 25 entitats promotores i 57 col·aboradores. Les relacions internacionals i la creació d’escoles de doctorat de referència en els àmbits de la química, la prehistòria i l'arqueologia, són altres aspectes que han millorat.

La base de la proposta és l’alt nivell que s’ha aconseguit en la docència, la recerca i la transferència en els cinc àmbits en què es basa la iniciativa: Química i Energia, Nutrició i Salut, Patrimoni i Cultura, Turisme i Enologia. L’agregació de les estructures de recerca i transferència del territori fan més fort un projecte que té com a missió convertir-se en un referent internacional i un pol d’atracció de talent que contribueixi a millorar la seva projecció i la qualitat de la recerca.