Contact us

Contact us in +34 977 394 871.

You can also send as your query filling in this form:

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos y la normativa estatal que corresponda , la " Fundación del Parque Científico y Tecnológico de turismo y Ocio de Cataluña ", responsable del tratamiento, facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos :
- Responsable:Fundació del Parc Científic i Tecnològic de turisme i Oci de Catalunya, G43575562, C/ Joanot Martorell, 15, Vila-seca, 43480, info@pct-turisme.cat.
- Finalidad del tratamiento de sus datos personales: Envío de los boletines del PCT, de documentos sobre el sector turístico elaborados por PCT e información de las jornadas y eventos organizados y co-organizados por el PCT de Turismo y Ocio. - Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquest document.
- Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal
- Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir sobre dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable: “Fundació del Parc Científic i Tecnològic de turisme i Oci de Catalunya” mitjançant correu postal a l'adreça de C/ Joanot Martorell, 15, 43480 Vila-seca, (Tarragona) o correu electrónic a info@pct-turisme.cat, acompanyant una còpia del seu DNI.
- Conservació: El període de conservació de les dades serà el necessari per a la realització del servei

La Fundació del Parc Científic i Tecnològic de turisme i Oci de Catalunya l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

PCT - Parc Científic i Tecnològic Turisme i Oci

PCT - Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya
C/ Joanot Martorell, 15; 43480 Vila-seca (Tarragona)
T +34 977 394 871
F +34 977 395 502
info@pct-turisme.cat

Generalitat de Catalunya - Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament Regional