Think Tank

Think TankAquest projecte s’ha centrat en generar informació de qualitat i amb valor estratègic amb un objectiu clar de prioritzar-ne la transferència als agents del sector turístic, tant públics com privats, per contribuir a millorar la seva competitivitat.

Tendències

Trimestralment s’hi ha elaborat la publicació electrònica 'Tendències', que des de 2014 s’edita en el marc del LAB-IIT. El butlletí ‘Tendències’ ofereix anàlisis de fonts externes sobre innovació en turisme, noves tendències, mercats, estadístiques, política i governança, competidors i l'activitat innovadora que té lloc a Costa Daurada i Terres de l'Ebre.

Accedeix als butlletins 'Tendències'

Sistema d’Indicadors

Aquest projecte ha creat també un Sistema d'Indicadors de Presència (SIPREM) i un Sistema d'Indicadors de Competitivitat (SICOM) que permeten conèixer en quina situació es troba una destinació respecte a les seves competidores.

PCT - Parc Científic i Tecnològic Turisme i Oci

PCT - Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya
C/ Joanot Martorell, 15; 43480 Vila-seca (Tarragona)
T +34 977 394 871
F +34 977 395 502
info@pct-turisme.cat

Generalitat de Catalunya - Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament Regional