SIGTur/E-destinació

SIGTur/E-destinacióÉs un sistema de recomanació intel·ligent a través d'un SIG que integra aplicacions digitals sobre la destinació i que dóna informació sobre equipaments i recursos turístics tenint en compte les preferències a l'usuari. Ha estat implementat pel Consorci per a la Millora de la Competitivitat del Turisme i l'Oci en el context Pla MCTUR.

Amb el prototip disponible és dota al sector turístic d'un sistema per a la gestió intel·ligent de la destinació amb capacitat de millora de la competitivitat de les empreses.

PCT - Parc Científic i Tecnològic Turisme i Oci

PCT - Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya
C/ Joanot Martorell, 15; 43480 Vila-seca (Tarragona)
T +34 977 394 871
F +34 977 395 502
info@pct-turisme.cat

Generalitat de Catalunya - Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament Regional