Intel·ligència

En l'àmbit de la intel·ligència, el Laboratori d’Innovació i Intel·ligència Turística (LAB-IIT) del PCT desenvolupa instruments de coneixement per als agents privats i públics del sectors del turisme i l'oci.

PCT - Parc Científic i Tecnològic Turisme i Oci

PCT - Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya
C/ Joanot Martorell, 15; 43480 Vila-seca (Tarragona)
T +34 977 394 871
F +34 977 395 502
info@pct-turisme.cat

Generalitat de Catalunya - Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament Regional