E-negoci

Una aplicació tecnològica que permet millorar la gestió del preu o Yield Management a les petites i mitjanes empreses, gràcies a la comparació dels preus de comercialització online d'allotjaments de diferents destinacions. Desenvolupada pel Consorci per a la Millora de la Competitivitat del Turisme i l'Oci dins el Pla MCTUR (cofinançat pel FEDER Eix 1).

Accés al sistema d'informació turística 'Tourism Data System'

PCT - Parc Científic i Tecnològic Turisme i Oci

PCT - Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya
C/ Joanot Martorell, 15; 43480 Vila-seca (Tarragona)
T +34 977 394 871
F +34 977 395 502
info@pct-turisme.cat

Generalitat de Catalunya - Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament Regional