El 15 de març la Direcció General de Turisme de la Generalitat presenta el nou Manual de Senyalització de Camins per a una Mobilitat no Motoritzada a Tarragona

09 03 2019

El proper 15 de març a les 11 hores del matí, tindrà lloc a les instal·lacions del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya la presentació del Manual de Senyalització de Camins per a una Mobilitat no Motoritzada, elaborat per un equip de treball liderat per la Direcció General de Turisme, on han participat membres de diverses administracions amb especial col·laboració del Sr. Rafael López-Monné i Sr. Xavier Campillo.

L’objectiu essencial del Manual és l’harmonització a tot Catalunya del sistema de senyalització dels camins no aptes per al trànsit rodat motoritzat, a imatge del que ja estan aplicant diverses comarques catalanes.

Cal confirmar assistència enviant un correu electrònic a nuria.mangues@gencat.cat

La duració prevista és d'uns 90 minuts.

El Manual

Aquest manual encaixa en els plantejaments del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya, ja que és la base per a la creació d’un tipus d’experiència amb personalitat pròpia, adreçada a un públic conscient de la repercussió social i ambiental de la seva activitat. Disposar d’una xarxa de camins totalment senyalitzats contribueix a la desestacionalització, diversificació i desconcentració de l’oferta turística i també facilita la creació de millors productes turístics que provoquin més despesa per part dels visitants.

En l’actualitat no existeix un model de senyalització consensuat a nivell internacional. Hi ha dos models força estesos que conviuen: el d’itineraris i excursions, que no estableix relacions entre els diferents camins, i el de camins en xarxa, interconnectats per nodes (indrets o poblacions rellevants que actuen com a punts de creuament), que permet la coexistència amb petits i grans itineraris. Aquest últim és el model del manual impulsat per la DGT i ja es troba implementat a diversos països europeus com Anglaterra, Gales i Suïssa, i des del 2002 en algunes comarques de Catalunya. L’elecció d’aquest model s’ha fet per:

Assegurar la connectivitat del territori per a usuaris no motoritzats.

  • Afavorir les pràctiques per al lleure i la cultura de residents i visitants, que siguin la base per al desenvolupament d’activitats econòmiques locals.
  • Facilitar la mobilitat quotidiana.
  • Contribuir a l’ordenació de l’accés motoritzat i no motoritzat al medi rural i espais naturals.
  • Contribuir a valorar els camins històrics i tradicionals i el patrimoni associat
  • Contribuir al coneixement, la conservació i la defensa dels camins públics.

Resum audiovisual del Manual

 

PCT - Parc Científic i Tecnològic Turisme i Oci

PCT - Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya
C/ Joanot Martorell, 15; 43480 Vila-seca (Tarragona)
T +34 977 394 871
F +34 977 395 502
info@pct-turisme.cat

Generalitat de Catalunya - Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament Regional