Clúster d'Innovació en el Turisme del Vi a les comarques de Tarragona (Pla INTURVI)

02 08 2013

L’objectiu del projecte Pla INTURVI (Clúster d’Innovació en el Turisme del Vi a les Comarques de Tarragona) és generar oportunitats empresarials i laborals amb l’estructuració i dinamització de l’activitat del turisme del vi a les comarques de Tarragona.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu, en el marc del programa de Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l'Ordre EMO/312/2012, de 8 d'octubre.

PCT - Parc Científic i Tecnològic Turisme i Oci

PCT - Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya
C/ Joanot Martorell, 15; 43480 Vila-seca (Tarragona)
T +34 977 394 871
F +34 977 395 502
info@pct-turisme.cat

Generalitat de Catalunya - Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament Regional