La DO Tarragona convoca un concurs pel disseny del seu nou logotip

05 03 2018

 (Nota de premsa DO Tarragona)

/La DO Tarragona ha convocat un concurs pel disseny del seu nou logotip que està obert fins a l'1 d'abril. Tots els interessats poden fer arribar les seves propostes fins a final de mes. El briefing demana rejovenir el logotip però mantenint les referències a la romanitat a partir de l'ànfora i també el caracter mediterrani de la Costa Daurada.

CONCURS PER A LA IMATGE GRÀFICA DEL NOU LOGOTIP DE LA DO TARRAGONA

1. OBJECTE: Aquestes bases tenen per objecte regir en la convocatòria d’un concurs obert a totes les persones que hi vulguin participar, i especialment a professionals i estudiants del disseny gràfic, amb la finalitat d’obtenir el nou logotip del Consell Regulador de la DO Tarragona que ha de substituir l’actual.

2. ADMISSIÓ D’ORIGINALS: Cada participant pot presentar un màxim de dos logotips originals i inèdits.

3. TÈCNICA I DIMENSIONS: El procediment d’elaboració dels originals és lliure, sempre que no presentin cap dificultat per a la seva reproducció. Cada logotip presentat s’haurà de lliurà en arxiu BMP, GIF, JPG o TIFF i tenir una resolució mínima de 300x300 píxels. Al mateix temps s’haurà de lliurar el logotip en blanc i negre.

4. BRIEFING: El nou logotip ha d’incloure de forma obligatòria una àmfora romana com l’actual o similar que ens aporti alguna referència a la romanitat a partir d’aquest element o la seva reinterpretació. Al mateix temps hi ha de ser present d’una manera o d’altra la referència a la Costa Daurada, la nostra part del Mediterrani on ens ubiquen geogràficament. Es busca rejovenir l’actual logotip oferint un component de modernitat per acostar-nos al segment més jove i dinàmic del món del vi.

5. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I TERMINIS: Les persones interessades han de presentar els logotips al correu comunicació@dotarragona.cat indicant clarament que es tracta dels logotitps pel

CONCURS PER AL NOU LOGOTIP DE LA DO TARRAGONA
Hi ha de constar el nom de l’autor així com les seves dades personals. El termini per a la presentació de propostes és de les 00.00h de l’3 de març a les 00.00 hores de l’1 d’abril. Fora d’aquest termini no s’admetrà cap original.

6. PREMI: Al guanyador li correspondrà la quantitat de 500 euros (de la qual caldrà deduir les retencions establertes a la Llei i Reglament de la renda de les persones físiques que regeixin per l’any 2018). L’obra guanyadora quedarà en propietat de la DO Tarragona, i l’autor cedeix en exclusiva i irrevocablement el dret a reproduir-la, totalment o parcialment, en qualsevol modalitat, mides o suport, així com la seva utilització per a difusió publicitària. S’hi podran fer les modificacions necessàries per reproduir-la en els suports, les tècniques i les mides que sigui necessari.

7. JURAT: El jurat es reunirà a primers d’abril de 2018 per elegir la millor proposta i estarà integrat pels següents membres:
- 2 representants DO Tarragona
- 1 dissenyador i/o artista
- 1 representant de l’empresa patrocinadora

El jurat pot declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s'ha presentat a concurs cap obra que compleixi els requisits de qualitat mínims, cas en el qual la DO Tarragona encarregarà el disseny a un professional.

8. VALORACIÓ I VEREDICTE: Per tal de decidir el Concurs, el jurat tindrà en compte els següents criteris:

• Qualitat artística i originalitat.
• Idoneïtat i expressivitat de la proposta a partir del briefing lliurat.
• Idoneïtat per la seva adaptació a diversos formats.

El veredicte del jurat serà inapel·lable i implicarà la contractació del servei al guanyador del concurs. El veredicte es farà públic a través dels mitjans de comunicació i la web i les xarxes socials de la DO Tarragona. Totes les incidències i reclamacions que puguin presentar-se seran resoltes pel Jurat.

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES: La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació d'aquestes bases. Els concursants es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d'imatge.

PCT - Parc Científic i Tecnològic Turisme i Oci

PCT - Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya
C/ Joanot Martorell, 15; 43480 Vila-seca (Tarragona)
T +34 977 394 871
F +34 977 395 502
info@pct-turisme.cat

Generalitat de Catalunya - Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament Regional